Terug naar school!

Artikel toegevoegd op

Geluid niet geabsorbeerd, leerstof ook niet.

Schoolgebouwen hebben door hun structuur en architectuur vaak een slechte ruimteakoestiek. Zeer grote volumes met hoge plafonds, grote raampartijen, tegelvloeren, geschilderde wanden en plafonds, metalen- of gelakte kasten… een resem factoren die zorgen voor een te hoge nagalmtijd. Het is nochtans vooral in het onderwijs dat een goede akoestiek uiterst belangrijk is. Zowel voor de leerkracht als voor de leerling is het primordiaal om de nagalmtijd zo kort mogelijk te houden. De optimale spraakverstaanbaarheid wordt namelijk bekomen bij een galmtijd van 0,5 seconde of lager. De nieuwe normen worden daarbij ook met de dag strenger (NBN S 01-400-2 ‘Akoestische criteria voor schoolgebouwen’, 1 januari 2013).

Gezondheidsklachten bij het onderwijspersoneel zijn vaak een direct gevolg van een slechte akoestiek. Volgens een artikel in de standaard (30 maart 2010) heeft één op de 3 leerkrachten in Vlaanderen last van zijn stem omdat hij/zij in een lawaaierige omgeving werkt waardoor hij/zij zijn/haar stem dient te forceren. Bovendien geeft deze steminspanning ook bijkomende stress. Er zijn voldoende studies die aantonen dat leraren vaker ziek zijn wanneer ze in een ruimte met een slechte akoestiek werken. Voor de leerlingen geeft deze situatie dan weer concentratiestoornissen. Ze haken af omdat ze de leerkracht niet goed verstaan, niet echt bevorderlijk voor het absorberen van de leerstof. In turnzalen en kinderdagverblijven is er bovendien ook het risico op aanhoudende blootstelling aan harde geluiden. Een blootstelling aan geluidsniveaus boven de 80 decibel kan leiden tot permanente gehoorschade. Een goede geluidsdemping is dus aangewezen.

Flutter echo

Flutter echo is een zeer courant fenomeen. Het ontstaat wanneer er in een ruimte twee harde oppervlaktes parallel tegenover elkaar staan. Neem nu buitenvensters aan een zijde en rechtover een tussenraam aan de andere zijde, bijvoorbeeld aan de kant van de gang. Vooral midden en hoge tonen zullen beginnen heen- en weer kaatsen en een echo vormen die al bij een aanvaardbare nagalmtijd hoorbaar is.

Achtergrondgeluidsniveau versus nagalmtijd

Twee elementen in akoestiek worden in de nieuwe decreten tegelijkertijd aangepakt. Het achtergrondniveau (bv. straatlawaai, geluid van technische installaties) en de nagalmtijd. Het eerste heeft met geluidsisolatie te maken Het tweede is pure ruimte akoestiek. Geluidsisolatie vraagt om andere maatregelen en materialen (het dichten van kieren of het plaatsen van voorzetwanden met geluidsisolerend materiaal vaak harde materialen). Galm wordt opgevangen door zachte materialen op muren en plafonds te plaatsen. Bij nieuwbouwprojecten wordt er met beide factoren sowieso rekening mee gehouden. Maar hoe zit het dan met bestaande gebouwen?

Betaalbare oplossingen

Cotese Acoustics kan aan de hand van een galm-meting in de lokalen exact berekenen hoeveel vierkante meters akoestische panelen er nodig zijn om de galmtijd te reduceren. Er wordt ook gekeken waar deze het best geplaatst worden. Op maat van het budget wordt er dan gezocht naar de gepaste oplossing. Er bestaan al akoestische oplossingen vanaf 90 euro per m2 (prijzen exclusief BTW, exclusief plaatsing).

Offerte aanvragen
Reeds 1m2 van de berekende 3m2 in de winkelmand